Deviáns életmód

Mi a deviancia? Kik a deviáns emberek és hogyan viselkednek? Mit tehetünk értük?

A deviancia egy tudományos szakszó, használják például a szociológiában vagy pszichológiában is. Deviáns magatartású az az ember, aki eltérő módon viselkedik attól a normáktól, szabályoktól, amelyet az adott társadalom elfogad.

Tehát azok az emberek deviánsak, akiknek a magatartását elítéli a többségi társadalom.

Devianciának tekintjük a bűnözői életmódot, az alkoholizmust, kábítószer-fogyasztást, és az öngyilkosságot.

 

A deviáns embernek társas kapcsolatai, családi és baráti kapcsolatai szétziláltak lehetnek, érzelmileg és pszichésen labilisak, befolyásolhatóak, sokan depresszióban szenvednek, jellemző rájuk az agresszivitás, dühkitörések, bűnözés, és mindez a folyamat leginkább fiatalkorban indul el, mikor a serdülő iskolakerülővé és rossz társaságok tagjává válik.

 

Ha az ember nem kap megfelelő körülményt, segítséget vagy akár kezelést deviáns életmódjának leküzdéséhez, akkor súlyos egészségkárosodási és életvitelbeli problémák lehetnek következményei.

 

A pszichológusok azt állapították meg, hogy deviáns viselkedésre a következő tényezők hajlamosítanak:

 • nem megfelelő anya-gyermek kapcsolat: pl. érzelmi elhanyagoltság, szeretethiány
 • a helyes gondozás hiányosságai
 • apa-gyermek kapcsolatban mutatkozó rendellenességek
 • testvérek közötti kapcsolat rendezetlensége
 • a szülők hiányos vagy hibásnevelése
 • a válással kapcsolatos ártó hatások
 • a család züllött életmódja
 • árvaság
 • nem megfelelő pedagógus-tanuló kapcsolat
 • motiválatlanság a tanulásban, sorozatos kudarcélmények
 • rossz iskolai, osztálylégkör

  A devianciakezelése a prevenciónál, vagyis a megelőzésnél kellene, hogy kezdődjön. Ehhez szükséges a jól működő, erkölcsös, szeretetteljes, meleg demokratikus család, értékközvetítő oktatási intézmények, pedagógusok, amelyek megfelelő feltételrendszert és légkört teremtenek, megfelelő szabadidő programok szervezésével, megelőző programok ismertetésével és önismereti csoportok létrehozásával. Ezek a tényezők Magyarországon igen kis mértékben állnak rendelkezésre a gyerekek, fiatalok számára. Mindenképp fejlesztendő terület. Ezt igazolják a meglévő statisztikai adatok is, miszerint hazánkban a többi európai országhoz képest, túlnyomó mértékű az öngyilkosság, az alkoholizmus stb.

Azonban miután bekövetkezett a már létező deviáns viselkedés, annak káros következményeinek csökkentése, visszaszorítása érdekében beavatkoznak a szakemberek, felkészített pedagógusok, rendőrségi bűnmegelőző szakemberek, intézményes háttérrel, mint gyámhatóság, rendőrség, nevelési tanácsadó együttműködésével. Fontos, hogy ezek a szakemberek elhivatottak és elfogadóak legyenek. Attól, hogy valaki súlyos problémák tömkelegébe zuhant, vagy akár saját maga süllyeszti még azt, nem jelenti, hogy jogunk van elítélni őt. Segítségre van szüksége, ám sajnos ezt a legtöbb deviáns ember nem látja be. Már pedig együttműködése és probléma-felismerése nélkül, a kezelés nem működhet hatékonyan.

 

Azonban nem csak a segítendő fél (szakszóval: kliens) együttműködésben akadnak problémák. Sajnos számos ponton hiányosságokat találunk az intézményrendszerben is, legalábbis hazánkban mindenképp. Azt kell tapasztalnunk, egyre elterjedtebb a fiatalkori bűnözés, az alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás és az öngyilkosságok száma. Természetesen mindennek rengeteg társadalmi és egyéb oka van, ám jelentős szerepet kap benne az ennek csökkentéséhez szükséges anyagi és eszközi feltételrendszer hibás működése. Magyarország például a világon az első, öngyilkosság területén. Ez az adat is arra kellene, hogy késztesse a magyar társadalmat, hogy mielőbb tegyen a devianciák terjedése ellen!

loading...
Ajánló
Kommentek
 1. Én