Természetes gondolatok

Természetes étkezés, természetes életmód, természetes anyagok? Egyáltalán mi az, hogy természetes és miért kell odafigyelnünk életvitelünkre e téren? A természetes anyagok definíciója nem-e ad okot az embernek a természettől való, a mostaninál is erőteljesebb elhatárolódásra? Ami nem természetes, az káros?

A világhálón fellelt egyik definíció valahogy így határozza meg a természetes anyag fogalmát: [...] eredendően a föld által képzett és a földön megtalálható, szerves és szervetlen, érzékszerveinkkel érzékelhető [...] beavatkozás nélkül létre jövő képződmény [...] alaptulajdonságain nem változtattak [...] hő, mechanikai és vegyi eljárásnak nem tették ki, bomlása után újra a természet részét képezi.

A fenti, és a hasonló definíciók alapja az a hibás gondolat (meglátásom szerint), miszerint az ember nem képezi részét a természetnek, vagy legalábbis az állat és növényvilág „jobban” a természet része, mint az ember. Nézzük csak meg, mit is jelent az, hogy „beavatkozás nélkül létre jövő”? Az előbbi beavatkozáson valószínűleg emberi beavatkozást értenek, mivel ki ne gondolná pl. a pókhálóról, hogy nem természetes anyag? Pedig az is beavatkozással jött létre, csupán nem emberi beavatkozással. Vagy nézzük a természetben megtalálható gyémántot. Magas hőmérsékleten és nyomáson keletkezik. Mondhatnánk, hogy hőkezelési eljáráson megy keresztül, habár az „eljárás” kifejezés itt is emberi tudatosságot sugall, mégis a folyamat kimenetele ugyanaz. Ergo amit az ember hoz létre rajta kívül álló (természeti) eszközökkel és eszközökből, az nem számít természetes dolognak?

Az Univerzum (vagy Multiverzum) csaknem végtelen. Az ember által érzékelni képes anyagi és nem anyagi tulajdonsága a világmindenségnek körülbelül 4%, a többi sötét anyag és sötét energia. A kérdés az, hogy a végtelen anyag és energiakombinációk tengerében sehol sincs egy olyan pont, melyben teszem azt „természetes” úton algopyrin jön létre? Elég nehéz azt mondani, hogy „nem, nincs”, annak tudatában, hogy saját univerzumunkon túl számtalan egyéb univerzum létezik, melyek nemcsak külön elemekkel büszkélkedhetnek, de akár külön fizikai törvényekkel is. Mi van, ha azt mondjuk, hogy minden vegyi anyag természetes anyag, hiszen természetes közegben (Föld bolygó), természeti lények által (emberek), természetes folyamatok útján (fizika törvényszerűségei) jöttek létre? Nos, semmi.

Megjegyzem, hogy jelenlegi tudomány tanítása szerint, az örvénylő (és holtnak titulált) anyaghalmazból egyszerre csak galaxisok, naprendszerek óramű pontossággal működő rendszere lett, majd egy eléggé kihűlt, viszonylag hatalmas labda felszíni vizeiben létrejött az első „élet”. Felvetődik a kérdés: mi az hogy élet? Felvetődik az is, hogy egyáltalán miért jött létre? Mi célból és mi végett? Az evolúciós folyamatok során minden hasznos mutációnak megvan a maga oka az adott faj életben maradása szempontjából. A kezdetekkor szó sem volt életben maradásról, egyszerűen egy holt anyaghalmaz úgy döntött: élek!(?) Vagy az élet maga sokkal összetettebb, nagyobb volumenű folyamat, mint az manapság a köztudatban él?

Azon vitatkozni tehát, hogy mi természetes és mi nem az, eleve értelmetlen és meddő dolog. Viszont azon vitatkozni, hogy mely anyagok (nem természetes és nem vegyi, egyszerűen csak: „anyagok”) milyen hatással vannak az emberre, az állat és növényvilágra (és a gombákra), már nem olyan bugyuta dolog.

Tegyük fel, hogy természetes minden létező anyag. A logika azt kívánja, hogy ezek után az ember se váljon ki a természetből, hanem képezze annak szerves részét - természetesen nem növényi vagy állati szinten, sokkal inkább a maga emberi (természetes) közegében.

Az ember elhatárolódása a természettől ugyanis nem szükségszerű, egyszerűen tudatosan(!?) választott folyamat, mely hatására a Földön kialakult sokszínű, gazdag és (igen) bölcs természetet egy ember által uralt természet válthatja fel. Belegondolva nem túlzottan pozitív jövőkép az, ahol a temérdek kutyafajtát tucatnyi mesterkélten beprogramozott, az állati természetet imitáló S*ny robodog váltja fel. Bár megjegyzem, kinek hogy... Rengeteg sci-fi regény tárja szemünk elé ezt az alternatív jövőt, és még ha ellenszenvet is kelt bennünk a műanyag farkát csóváló műanyag kutyus, egyet leszűrhetünk: ez is egy élhető élet. Viszont akárhogy is tűnődöm, nem sok embert ismerek, akit vonzana az a fajta műanyag természet, amit az ember maga a régi helyére tudna kreálni. Főleg a mai „vissza a természetbe mozgalmak korában”.

A két véglet között (vissza a természethez és robodogok inváziója) lavírozva azonban találunk olyan alternatívákat is, ahol az emberi tényező nem elnyomja, hanem kiegészíti és segíti a természet folyamatait, ahol az ember olyan része a természetnek, mely tudatos, és tudatosságával vissza nem él, és ahol saját vívmányai nem (csak) a haszonszerzést, de a közjót is szolgálják. Így vagy úgy, de annyi bizonyos, hogy a döntés rajtunk múlik. Ritkán lehet azt mondani, hogy „nem láttam előre”, vagy hogy „megvezettek”. Ritkán lehet kifogásokat keresni, ha a jövőről van szó, és ritkán lehet egyetlen embert hibáztatni az emberek tengerében. Ha senki nem hibás, a hiba hiba marad; ha egy ember hibás, a felelősség súlya összezúzza; ha mindenki hibás, a hiba orvosolható. Az élet egyszerű, csak a kézikönyv hiányzik.

loading...