Ankh - az Ember, mint a szimbolika gerince

Mint tudjuk, a szimbólumok olyan képi jelképek, melyek megértéséhez - visszafejtéséhez - speciális ismeret szükséges. Ez a speciális ismeret természetesen nem kell, hogy bonyolult legyen, nem kell, hogy összetett legyen, feladata annyi, hogy szűrőként használható legyen a már említett visszafejtésben. Az egyiptomi Ankh szimbólumot vizsgálva rájöhetünk, hogy az Ankh szűrője nem más, mint az Ember.

Az Ankhot az "élet kulcsának", "az öröklét jelképének" nevezik. Felvetődik a kérdés, hogy miért? Mi az a speciális ismeret, mely tudatában az Ankh vonalak halmazából az élet kulcsává válik? Persze a vizsgálódáskor nem szabad elfelejtenünk, hogy a szimbólumok - főleg az ősi szimbólumok - nagy része rétegelt jelentéssel bír, azaz több különböző "szűrőn" keresztül szemlélve, szűrőnként más jelentést mutat magából.

Tudnunk kell, hogy az ősi Egyiptom gazdagsága nem merült ki a gyönyörűbbnél gyönyörűbb templomokban és a hatalmas piramisokban. A világról alkotott képük és ismereteik képessé tették őket arra, hogy megtalálják helyüket a Világmindenségben, és nem utolsósorban, hogy egy több ezer évig fennálló civilizációt fenntartsanak és működtessenek. Évezredek tudását, és Egyiptom máig rejtett titkait szemlélve felvetődhet bennünk az elképzelés: világképük teljesebb volt, mint a ma ismert legtöbb világkép.

Egyiptomban ismerték a test működését, az anyagi világ számtalan aspektusát, ugyanakkor foglalkoztak a halálon túli élettel, az életciklusok körforgásával (az ember és a Világmindenség szintén is), és számos olyan témával, melyekre manapság legyintenénk. És napjainkban - ha megfigyeljük - egy társadalom és világkép nem éri el a majd tízezer éves életkort.

Az egyiptomi tudás alapja a régmúlt időkben az Ember volt, nemcsak anyagi, de nem anyagi szinteken is. Azt vették alapul, amit ismertek, és annak ismeretlen oldalainak feltárásával kezdték munkájukat - és ha belegondolunk, ez a hozzáállás példaértékű. Az embert egyszerre fogták fel oszthatatlan egészként és temérdek alkotórész összességeként. Tudatában voltak a csakrarendszernek, és a különböző csakrákon átáramló energiáknak. És ez a csakrarendszer, valamint a benne keringő életenergia az alapja az Ankh szimbólumának.

Az Ankh szimbóluma lent kezdődik, valahol a gyökércsakra alatt - azaz az ismert valóságnál - majd felfelé halad egészen a szívcsakráig, mely az ember csakrarendszerének középpontja. A szívcsakra középpont lévén ideális esetben harmóniában köti össze az ismert valóságot és az ismeretlent, azaz kapcsolatot tart a létezés különböző szintjei között, vertikálisan is és horizontálisan is. Az Ankh vízszintes vonala ezt a horizontális ember-ember kapcsolatot mutatja be. A szívcsakra feletti ovális, vagy kör egy utat jár be az ismert világ széléig, belemar az ismeretlenbe, majd visszatér a középpontba - ahol tudása (a folyamat és a kör befejeztével) szétárad.

Így lesz az ember kulcs egy szimbólum megfejtéséhez, és így válik vonalak összessége valami magasabb rendű tudás hordozójává. Az élet kulcsa és az öröklét jelképe, mivel a létezés a mozgásra épül nemcsak anyagi, de egyéb szinteken is. A megismerés vágya pedig, mint tudjuk, a fiatalság egyik ismerteteőjegye.

loading...