Így nevetnek a világ különböző pontjain az emberek

Érdekes, hogy nem csak a nyelv, hanem a nevetés is eltérő országonként. Némelyiktől fogtuk a fejünket!

Spanyolország

Kína

Thaiföld

Olaszország

Görögország

Dánia

Jamaika

Perzsa nyelv

Japán

Izland

Amerika

Héber nyelv

Forrás: http://9gag.com/

loading...

Ablaknyalogató állatok gyűjteménye

Furcsa szokás az állatok körében

Nem tudni pontosan miért is csinálják, talán így próbálják megérteni világunkat és felfogni a számunkra alapvető tárgyakat. Talán a nap ragyogása vagy a lecsapódó pára hatására éreznek késztetést az üveg nyalogatására.
Mindenesetre elég mókásan néznek ki ezek az állatok az ablaküvegre tapadva.

googleusercontent.com

loading...

Az erőszak létjoga

A legerősebb sperma győz. Legalábbis ez a legalapvetőbb érv az erőszak mellett, ami az erről szóló vitákban felbukkan, és jól szemlélteti, hogy milyen mélyen gyökerezik a közfelfogásban az erőbe, az egyéni győzni akarásba és a dobogós helyek megszerzésébe vetett hit.

A legerősebb spermáról szót ejtve, hogyhogy nem, kiderült (Drunvalo, Élet Virága című művére hivatkozva), nem az erő számít, de még csak nem is a gyorsaság vagy az, hogy egyik jobb a másiknál. Ugyanis csapatmunkáról van szó, egyetlen spermium önmagában képtelen lenne megtermékenyíteni a petesejtet, spermiumok sokaságára, a petesejtre kifejtett „nyomásukra” van szükség ahhoz, hogy a fogantatás megkezdődjön. És ha az erőszak létjogának ilyen alapvető pillére inog meg, felvetődik a kérdés, létezik e egyáltalán ez a létjog, és ha igen, milyen mértékben szabad teret engednünk neki az életben?

Talán folytassuk azzal, hogy az erőszak egy kommunikációs forma, egy nyelv. Mint minden nyelvnél a cél itt is az, hogy a nyelv eszközeivel információkat közöljünk egymás felé és folytassuk ezt addig, míg az információ megértése, befogadása meg nem történik.

Az erőszak második tartópillére, illetve indoka az, hogy a természetben is megfigyelhető, illetve hogy nem csupán az ember, hanem az összes többi életforma él vele. Ez a tartópillér kissé humorosan is megingatható. Általában felvilágosult, intellektuális emberi lényeknek tartjuk magunkat, és az állatokat, növényeket, stb. alacsonyabb létformákként kezeljük. Mégis előszeretettel élünk és példálózunk az állatvilágból vett erőszak és párharc primitív (az emberi nyelvhez és a kifejező művészetekhez képest) nyelvével. Mi ez, ha nem vicc?

A harmadik, és egyben legszívhezszólóbb pillér az önmagunk és mások védelme okán cselekedett erőszak. Itt aztán hevesen bólogathat mindenki, hiszen ki ne akarná megvédeni önmagát és szeretteit bármilyen fenyegetéstől? Azonban azért érdemes fejben tartani, hogy aki a mi gyermekünket és párunkat bántja, az úgyszintén valakinek a gyermeke, párja, stb. (ha nem szorult belénk elég arányérzékkel vegyes empátia, akkor már a megtorlás végett is észben tartandó). Akármilyen szívós is ez a pillér, vagy jó ez az indok, azért lássuk be, ha nem táplálnánk folyton-folyvást az erőszakos nézeteket, az egyén túlértékelését a csoporttal szemben, nem is lenne szükség az erőszakra, még szeretteink és önmagunk védelmében sem, hiszen nem lenne mitől megvédeni.

A fenti sorokban azért írok arányérzékről és az erőszak életben elfoglalandó helyéről, mert ami létezik, annak létjoga van, ilyen az erőszak is. Viszont! És ez igencsak hangsúlyos, nem mindegy milyen mértékben engedünk teret neki mindennapjainkban, a mindennapokon túl pedig a közgondolkodásban. A mai társadalmunk az erőszakra épül. A törtetésre, a versenyre, arra, hogy jobbak legyünk másoknál és ezt minél jobban ki is hangsúlyozzuk.

Az, hogy az ember több és jobb akar lenni, mint ami, azzal nincs semmi gond. A probléma akkor kezdődik, mikor nem önmagunk határait akarjuk túllépni, hanem másoknál akarunk jobbak lenni. Igen, ez probléma, mivel két egyén egymáshoz hasonlítása, egymáshoz mérése alapvetően hibás gondolat. Nincs két egyforma ember, nem is lesz (még az ikrek sem), mindenki teljesen más startmezőről indul, így célul tűzni ki, hogy ennél van annál az egyénnél jobbak legyünk... ebben élünk most. A bizakodóbbak erre azt mondanák, hogy ebben éltünk a kilencvenes évekig, de onnantól kezdve valami változott.

Visszatérve az erőszakra, és annak létjogaira: először is, nem, az élet nem azzal kezdődik, hogy milliónyi spermium megy ölre egymással hogy ki bújjon ágyba a petesejttel, hanem csapatmunka által hoznak létre valami önmaguknál sokkal komplexebb létformát.

Másodszor, az állatvilágban jelen lévő erőszakos megnyilvánulások, hörgések, morgások, csapkodások, harapások az állatvilág nyelvezetének részei, és mint ahogy ők is a hozzájuk mérhető nyelvezetet beszélik, beszélje az ember is a hozzá mérhetőt, ami bizony nem az erőszak. Az állatvilággal kapcsolatos még egy meglátás: ha nem csak Titánok Harcát nézünk a moziban, hanem bekapcsoljuk a NatGeo-t is néhanapján, láthatjuk, hogy a már említett számunkra erőszakosnak tűnő morgások, harapások nem arra szolgálnak, hogy kárt tegyenek a másikban, hanem kifejezetten az állati nyelv „szavai” ezek. Még az állatvilágban is sokkal hangsúlyosabb helyet kap a csapatmunka és az összetartás, mint az erőszak (arányaiban, és nem emberi mértékkel).

Harmadszor pedig igen, az önvédelem és szeretteink védelme akár társadalmilag, akár az ok-okozat összefüggéseit vizsgálva megengedett és szükségszerű, azonban tudnunk kell, hol a határ. Aktuális példával élve: minden jóravaló önvédelmi kézikönyv azzal kezdődik, hogy felállít egy sorrendet, ami a minket ért támadások alkalmával be kell tartani: 1, kerüljük el a konfliktushelyzeteket; 2, ha lehetőségünk van rá, fussunk el; 3, ha nincs lehetőségünk elfutni, okozzunk fájdalmat, ezzel rettentsük vissza a támadót; 4, ha a fájdalom nem elég, vagy nincs rá lehetőség, csonkíthatunk (törés); 5, ha a törés sem elég, vagy nincs rá lehetőség, ölhetünk. Érdekes feltenni a kérdés, hogy jó ötlet volt-e annak idején versenysportot csinálni az önvédelemből?

Az igazság az, hogy a probléma megoldása nem a fenti önvédelmi sorrenddel kezdődik és nem is azzal ér véget. E cikknek nem is áll szándékában megváltani a világot, csupán figyelemfelkeltésként szolgál arra vonatkozólag, hogy érdemes olykor felülvizsgálni a világképünket és kérdéseket feltenni. Szükséges-e? Érdemes-e? Aktuális-e? És sorolhatnánk. Ugyanakkor az is igaz, hogy néha úgy tűnik, mintha maga a Világ gyakorolna ránk nyomást és kényszerítene az erőszak, félelem és az egyet nem értés nyelvének használatára. Ezt érezve/érzékelve szemünkbe tűnhet, hogy ez egyfajta karmikus folyamat abban az összefüggésben, hogy míg mi emberek az erőszak nyelvét használjuk a világban, addig a Világ nem tehet mást, mint az általunk használt (és oly sokat átkozott) nyelven válaszol. És ez az, amit mi a mindennapi életben nyomásként, kényszerítő erőként érzékelünk.

loading...