Az Élet kezdete és vége I. - Energiaáramlás

Mi is az Élet? - Vetődik fel a kérdés egy-egy mélázással töltött nap után. Pedig meglehetősen evidensnek tűnik a dolog, azaz az élet nem más, mint ami körülvesz minket. Élő és élettelen dolgok sokasága, az anyag, az energia, tér és az idő. Minden, amit megtapasztalunk, az élet részévé válik, s ez ugyanúgy vonatkozik a barátainkra, mint a lengedező fűszálakra kint a parkban.

Ha itt megállunk, majd csendet teremtünk magunkon belül és kívül, felvetődhetnek még egyéb kérdések, amik sokkal árnyaltabbá teszik az egész témakört. Példának okáért: mit nevezünk élőnek és élettelennek, vagy miért különül el az a nagybetűs Élet, amit én élek, azoktól, amiket mások élnek?

Amikor feltesszük a kérdést, „Mit nevezünk élőnek?”, általában lexikonokhoz, szómagyarázókhoz, fogalomtárakhoz vagy épp az internethez fordulunk segítségért. Kedvenc enciklopédiánk szerint az élet legjellegzetesebb meghatározó tényezői az autonómia (önállóság, saját szervezetének önfenntartása), az anyagcsere és a környezethez való alkalmazkodóképesség.

Jobban megnézve az autonómia az anyagcsere hozadéka, azaz az anyagcsere, ezáltal saját szervezetünk fenntartásának képessége járul hozzá, hogy azt mondhassuk magunkról, hogy önállóak, szabadok vagyunk. Az anyagcsere pedig (szép magyar nyelvünk érthetősége végett) a szervezet anyagainak cseréjét jelenti, azaz a már nem szükséges anyagok leváltását szükségesekre, illetve a táplálkozást és kiválasztást. És épp az anyagcsere fogalma az, amire kicsit jobban rá szeretnék világítani.

A modern fizika (nevezhetjük kvantumfizikának is) jelenlegi álláspontja szerint az anyag nem más, mint energia. A legelemibb részecskék, az atomokon túli elektronok, protonok, fotonok, és az ezeket alkotó húrok is rezegnek. Maga a rezgés pedig energia. Bármilyen mélyre is hatolunk az anyagi valóság mikrokozmoszába, azt találjuk, hogy van ott valami, ami rezeg. Minden eddig felfedezett (vagy megértett) anyagi rendeződés rezeg. És itt akadhat meg egy kicsit az anyagcsere fogalma. Ugyanis ha az anyag maga energia, akkor minden létező dolognak van anyagcseréje.

A valóság talaján maradva figyeljük meg, hogy minden körülöttünk lévő tárgynak van valamilyen hőmérséklete. A hőmérséklet pedig a tárgyat alkotó molekulák mozgása következtében jön létre, és nem más, mint energia. Amikor a tárgy hőmérséklete növekszik, vagy csökken, az energiája is nő, vagy csökken. Így a tárgyak között minden esetben folyamatos energiaáramlásról beszélhetünk, ami igaz, hogy más minőségű, mint az emberi szervezet anyagcseréje, de kevésbé létfontosságú.

Kevesen teszik fel ugyanis a kérdést, hogy egy-egy tárgynak, vagy bármilyen más anyagi formának honnan van energiája ahhoz, hogy „csak úgy” létezzen? A modern fizika több elemi részecske modellel dolgozik, ezek közül néhány a biliárdgolyó modell, az atomok bolygórendszer szerveződésű modellje (atommag, elektronok), vagy a rezgő húrok modellje. Akármelyik változatot is nézzük, közös tulajdonságuk, hogy az általuk leírt elemi részecskék állandó mozgásban vannak. Node honnan van energiájuk ehhez az állandó mozgáshoz? Egyszer csak miért nem állnak le, és esnek szét, energiájuk látszólag kifogyhatatlan. Ezt, az energiákra vonatkozó kérdést a modern fizika sem tudja teljesen megmagyarázni, abból az okból kifolyólag, hogy az ismert világmindenség egészen kicsiny részét képesek csak vizsgálni, majd ebből a kis részből következtetéseket levonni.

Az viszont bizonyos, hogy energiaáramlás létezik (illetve létezik valami, amit mi ennek érzékelünk), és mindent összeköt. Ez pedig visszavezet minket a korábbi kérdéshez: mit nevezünk élőnek és élettelennek? Ebben a vonatkozásban élő minden létező rendszer, a rezgő húroktól kezdve az atomokon, tárgyakon és emberen át egész a csillagrendszerekig. Olyan, hogy élettelen nem létezik.

Természetesen a mindennapok szilárd talaján álló személyek szemünkre vethetik, hogy mi a helyzet az egyénnel, az öntudattal, vagy akár a szabad akarattal? Mert igaz, hogy ezek (látszólag) nem kötődnek az anyagcseréhez vagy önállósághoz, de az általunk ismert Életben fontos szerepet töltenek be. E kérdések megválaszolásához azt tudom tanácsolni, merengjünk el kicsit életünk látszólagos kezdetén és végén, illetve saját Életünk mulandóságának lehetséges okain. Ha ezt megtesszük, egy kis lépéssel közelebb kerülünk az eredendően elérhetetlen válaszokhoz.

loading...
Ajánló
Kommentek
  1. Én