Az egyszülős családok főbb problémái és anyagi lehetőségeik

Egyedülálló anyaként/apaként komoly kihívás a gyermeknevelés, hiszen több feladat és megoldandó élethelyzet kerül előtérbe, amelyet egyedül kénytelen a szülő kezelni. Lássuk, mely legjelentősebb problémákkal küzdenek ők nap mint nap? Illetve anyagi helyzetüket hogyan segíti az állam?

Egyedülálló anyaként/apaként komoly kihívás a gyermeknevelés, hiszen több feladat és megoldandó élethelyzet kerül előtérbe, amelyet egyedül kénytelen a szülő kezelni. Három jelentőségteljesebb problémával kell elsősorban foglalkoznunk:

 

 • Amikor a szülő gyermekét kvázi házastársként kezeli, vagyis megoszt vele olyan dolgokat, amelyek korának nem megfelelő problémákat jelentenek. Ilyen például a szülő személyes magánéleti esetleg szexuális gondjai, magányérzete, reménytelensége, csalódottsága, aztán az anyagi nehézségekről való beszámoló és egyéb felnőtt téma, felnőtt probléma. Jellemző, hogy az életből, a párkapcsolatokból kiábrándult és elkeseredett szülő negatív véleményét átadja gyermekének, aki koránál és élettapasztalatánál súlyosabb problémákkal találkozik. Ekkor a gyermek túl hamar felnő, s ezt a folyamatot parentifikációnak nevezünk.

 

 • A másik eshetőség az, amikor a szülő, túlságosan belemerül a szülői szerepbe. Mivel egyedül van, úgy érzi, bizonyítania kell, még inkább nagyobb erőbedobással kell ellátnia szülői szerepvállasát. Ez egyrészt ahhoz vezet, hogy szinte megszűnik létezni a szülő magánélete, nincs lehetősége életmódja miatt az új párkapcsolat kialakítására vagy a kikapcsolódásra, szórakozásra. Ez nem csak az ő életét keserítheti meg, hanem csemetéje/csemetéi mindennapjait, sőt, egészséges érzelmi fejlődésüket is. Mivel a túlgondoskodás, a folyamatos szülői ellenőrzés és látótávolságon belül tartás miatt a gyermekek mozgástere beszűkül, később komoly problémákhoz vezethet kreativitás, önállósodás, felnőtté válás terén.

 

 • Ezenkívül a harmadik nagy kérdés, hogy vajon hogyan alakul ki a gyermekben a másik nemről való minta? Egyértelmű, hogy egy anya/apa nem tud egyszerre női és férfi mintául szolgálni gyermekének. Sok esetben jellemző, hogy azoknál az egyéneknél, akik egyszülős családban nőttek fel, a későbbi párválasztás akadályokkal telibb, nehezükre esik kiegyensúlyozott kapcsolatot kiépíteniük. Erre a problémára leginkább az az út felel megoldásul, miszerint ha lehetőség nyílik rá, akkor a meglévő szülő rokonságából kell egy személy, aki igyekszik némileg pótolni a hiányzó női vagy férfi mintát. Ez lehet például a nagybácsi, idősebb unokanővér, nagypapa, keresztanya stb.

 

 • Az egyedül nevelésnek azonban nem csak negatív lelki és személyiségformáló hátrányai akadnak, hanem jelentős probléma, az anyagi nehézségek mértékének emelkedése is. Egyedül eltartani gyermekeit a szülőnek, megterhelő feladat. Mivel a kereső-eltartott arány kedvezőtlen arányú a hagyományos nukleáris családdal szemben, így fokozottabb a szegénységi kockázat. Hiszen ennél a családformánál csupán egy kereső létezik, az eltartottak száma pedig ugyanannyi mint a teljes családoknál. Általában nem kompenzálja sikeresen ezt a hiányt a jóléti juttatások és az esetleges gyermektartásdíj megléte sem. Enyhíthető körülmény, ha a családnak lehetősége van egyéb források igénybevételére, vagyis anyagi vagy természetbeni segítség más családoktól vagy személyektől vagy szervezetektől.

 

Bár a szülői szeretethez és törődéshez nem pénzre van szükség elsősorban, azonban mégis fontos a gyermeknevelés anyagi vonzatáról beszélnünk, különösen az egyedülálló szülők témakörében. Az állam a következőket juttatja a családoknak:

 • családi pótlék
 • gyermekgondozási segély (GYES)
 • gyermeknevelési támogatási (GYET)

 • anyasági támogatás
 • terhességi gyermekágyi segély (csak biztosított szülők részére)
 • gyermekgondozási díj (csak biztosított szülők részére)
 • gyermekápolási táppénz (csak biztosított szülők részére)
 • gyermek után járó szabadság (csak biztosított szülők részére)
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 • gyermektartásdíj megelőlegzése
 • étkezési térítési díjkedvezmény
 • ingyenes tankönyvellátás
 • gyermekek napközbeni ellátása

Bizonyos lehetőségek oly módon kedveznek az egyedülálló szülőknek, hogy kiváltságosabb módon jár, az adott juttatásból többet, többször kaphatnak. Ezek a következők:

 • magasabb családi pótlék

A havi rendszerességgel járó családi pótlék 2008. januártól az egyedülálló szülők részére, egy gyermek nevelése esetén 13.700.-Ft; két gyermek nevelése esetén 14.800.- Ft/gyermek; három vagy több gyermek nevelése esetén 17.000.- Ft/gyermek

 • különélő szülő gyerektartási kötelezettsége

A gyermekektől külön élő szülőnek kötelessége gyermekei után gyermektartás díjat fizetni. ennek összegét a bíróági ítélet szabályozza vagy a felek megegyezhetnek egymás között is. Hivatalos útján általában egy gyermek esetében a gyermektartásra kötelezett szülő fizetésének 20%-a; két gyermek esetében 40%-a és kettőnél több gyermek esetében 50%-a vonható el.

Ha a volt házastárs nem fizeti valami oknál fogva (pl.:munkanélküli) a gyermektartásdíjat időben, akkor azt a területileg illetékes gyámhivatalnál benyújtott kérelem alapján az állam folyósítja a megállapított összeget, azonban a különélő fél visszafizetési kötelezettségre kötelezett

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek a szülője a haláláig az öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjhoz a szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Olyan családoknak nyújtja a területileg illetékes Önkormányzat, akik időszakos létfenntartási problémával küzdenek.

 • szolgáltatók kedvezményei

Ilyen lehet például a távhő-díj kedvezményre, gázártámogatásra vagy áramdíj-támogatásra való jogosultság.

 • több táppénzes nap

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket egyedül nevelik, több nap jár a gyermekápolási táppénzből, ami a gyermek 12 éves koráig él. 1 és 6 éves kor közötti gyermekek esetén évenként, gyermekenként 84 nap; 6 és 12 éves kor közötti gyermekek esetén évenként, gyermekenként 28 nap.

loading...
Ajánló
Kommentek
 1. Én