A személyiség

Minden ember személyiség és mindenki más-más személyiség, nincs két egyforma, még az ikrek között is van eltérés.

Minden ember személyiség és mindenki más-más személyiség, nincs két egyforma, még az ikrek között is van eltérés.

Mi a személyiség?

A személyiség összetett fogalom. Magába foglalja az ember fizikai, lelki és szellemi tulajdonságainak csak rá jellemző kombinációja, amely őt egyedivé, megismételhetetlenné és megkülönböztethetővé teszi másoktól.

A személyiség egységes egész, ugyanakkor dinamikus is, hiszen a külső és a belső hatásokra reagálva egyaránt formálódik, fejlődik.

A személyiség fogalma kifejezi azt a gondolkodási, érzelmi, cselekvési és viselkedési mintázatot is, amely meghatározza az ember személyes stílusát és azt a módod, ahogy a fizikai és a társas környezetével kapcsolatba lép.

Mik a személyiség legfőbb jellemzői, összetevői?

Joy Paul Guilford amerikai pszichológus szerint: a testalkati sajátosságok, a fiziológiai jellemzők, a temperamentum, a szükségletek, a képességek – készségek, a beállítódás és az érdeklődés.

A személyiség fogalma és összetevői

 1. Morfológiai vagy testalkati jellemzők: a test magasság, formája, felépítése (leptoszom, piknikus vagy atletikus), az arctípus
 2. Fiziológia vagy életműködési jellemzők, amelyek meghatározzák a fizikai állapotát, teherbíró képességét, terhelhetőségét, vagy hogy milyen betegségre hajlamos.
 3. Temperamentum, azaz az egyén vérmérséklete, hogy gyorsan vagy lassan, közvetlenül vagy közvetetten reagál-e lelkileg a külső ingerekre. Pl.: szangvinikus, kolerikus, melankolikus vagy flegmatikus
 4. Szükségletek, azaz olyan belső vágyak, késztetések, aminek kielégítése érdekében az ember cselekszik. Pl.: éhség, szomjúság, ruházkodás, valahova tartozás vagy elismerés iránti vágy stb.
 5. Képességek – Készségek: Minden veleszületett, öröklött adottság, hajlam, illetve szerzett – gyakorlás és használat során kifejlődött és rendelkezésre álló speciális – képesség, amely egy teljesítmény eléréséhez szükségesek. (pl.: zenei tehetség, nyelvérzék, vagy a kézírás, mint gyakorlás útján szerzett képesség)
 6. Beállítódás: Az a mód, ahogy az ember a tényeket érzékeli, megítéli és érzelmileg értékeli majd a viselkedésével reagál. A beállítódás szerzett dolog, a korábbi tapasztalatok alapján és a társadalmi értékrend átvételével alakul ki.
 7. Érdeklődés, azaz mire figyel jobban oda az ember, milyen dolgokra vagy problémákra nyitott. pl.: humán vagy reál, elméleti vagy gyakorlati kérdések foglalkoztatják.

A személyiség egy széles körben elfogadott meghatározás szerint egy az egyénre jellemző viselkedési, gondolkodási és érzésminta, ami állandósultan és ezzel együtt egyedien jellemzi magát az egyént.

Egy másik értelmezés szerint a személyiség különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, mely az embert megismételhetetlenné teszi, megkülönbözteti, meghatározza viselkedését és gondolkodását.

Freud pszichoanalitikus megközelítése szerint a személyiségnek három szférája különíthető el:

 • Ösztönén (ID): öröklött, tudattalanban lévő lelki tartomány. Azonnali szükséglet kielégítésre törekszik.
 • ÉN (EGO): közvetít a belső valóság és a külvilág, az ösztönén és a felettes én között.
 • Felettes ÉN (Szuperego): szülői hatásra alakul ki. Ez képviseli a hagyományokat, az erkölcsöt és a lelkiismereti funkciókat.
loading...
Ajánló
Kommentek
 1. Én