A kör négyszögesítése - önkifejezés

Már az elején le kell szögeznem, sem euklideszi sem más szerkesztéssel nem áll szándékomban bizonyítani a kör négyszögesítésének lehetségességét, vagy lehetetlenségét. Viszont érdemesnek találom átvinni a kérdést az analógiák és szimbólumok világába, ahol a matematikai probléma kicsit közelebb hozható a mindennapokhoz.

A kör négyszögesítése egy olyan szerkesztési folyamat, mely során egy adott sugarú kör területével megegyező területű négyzetet szerkesztünk. Érdemes megfigyelni, hogy a dolog lényege az azonos terület. A kör szimbolikája ugyanakkor igen sorétű, mégis talán legfőbb jelentése az egység, azaz a kör a létező világmindenség oszthatatlanságát és egységességét fejezi ki - Teljes Egész. A feladat tehát egy olyan négyszög megalkotása, mely pontosan annyi területet fed le, mint a kör, egyszóval pontosan ugyanazt foglalja magában: a világmindenséget (vagy egyéb, teljes egésznek vélt dolgot).

Miért volt ez a feladat olyan fontos? Miben más a négyzet, mint a kör a formáján kívül, mi a szimbolikus eltérés?

A kör - mint már említettem - az oszthatatlan egység jelképe, ennek síkba vetítése a körvonal. Ha jobban szemügyre vesszük a körvonalat, szemünkbe ötölhet néhány érdekesség. Először is a körvonalon nincs egyetlen kitüntetett pont sem, másodszor úgy tudjuk, hogy a körvonalat végtelen számú pont alkotja. Tehát a körvonalat alkotó pontok minden tekintetben egyenlők. E megfigyelések szűrőjén át szemlélve a négyzetet megállapíthatjuk, hogy itt bizony van négy nagyon is kitüntetett pont, mely a többi fölött áll olyannyira, hogy úgy tarjuk a négyszöget csak ez a négy pont alkotja.

A sokszögeknek (a négyszögnek is) alapvető tulajdonsága, hogy vonalvezetésük bizonyos hosszúságú szakaszokra töredezik. A kérdés az, hogy ez a töredezettség (vagy a kör egységes volta) mivel analóg saját világunkban? Mi az, ami bennünk emberekben jól megkülönböztethető részekre osztott? Előző cikkeimben is szó volt már erről a témáról, így a válasz meglehetősen kézenfekvő: az elme. Az emberi gondolkodás jelenleg fogalmakkal operál, a fogalmakat jól elhatárolt csoportokba osztja. A gondolatok már csak ilyenek, jól behatárolhatóak, tudjuk hol kezdődnek és hol végződnek. Ezzel ellentétben (vagy jobban mondva e mellett) a lélek nem szétosztott. Az érzelmeket nem tudjuk behatárolni, nem tudjuk fogalmakkal, gondolatokkal körülírni, még akkor sem, ha egy-egy tehetséges író ezer és ezer oldalakat szán is a feladatra.

A kör négyszögesítése az analógiák tükrében úgy tűnik nem más, mint az érzelmeink/lelkületünk (vagy épp a világmindenség) megfogalmazására tett próbálkozás. Amilyen egyszerűnek tűnik az egyik is és a másik is, a probléma olyan összetett. Ugyanis arról van szó, hogy érzelmeink körvonalán találjunk néhány olyan kitüntetett pontot (fogalmat, gondolatot), melyek ugyanazt az érzelmi információt (területet) hordozzák, mint maguk az érzelmek.

Így azt kell mondanom, a kör négyszögestésének problémája túlmutat a matematikán, hisz az ember önkifejezésre tett kísérletei az élet minden területén megmutatkoznak.

loading...
Ajánló
Kommentek
  1. Én